Banden en Autokeuring

In België moeten alle voertuigen ouder dan 4 jaar elk jaar een technische inspectie ondergaan. De banden zijn natuurlijk ook op verschillende niveaus betrokken.

Wat zijn de vereisten?

> De bandenspanning mag niet minder of groter zijn dan 0,5 bar van de verwachte druk.

> De tekening van de hoofdgroeven van de banden moet ten minste 1,6 mm diep zijn.

> Voor een voertuig uitgerust met banden M+S geldt het volgende:

  • Met een snelheidsindex lager dan het vereiste minimum, wordt deze montage aanvaard van 1 oktober tot 30 april, voor zover binnen het gezichtsveld van de bestuurder een goed leesbaar zelfklevend etiket werd aangebracht met de vermelding van de maximumsnelheid voor de betreffende M+S banden.
  • Met een snelheidsindex gelijk aan of hoger dan het vereiste minimum, wordt deze montage steeds aanvaard, heel het jaar door.

Originele wielen / velgen worden altijd goedgekeurd.

De niet-oorspronkelijke wielen/velgen worden aanvaard voor zover:

  • Het spoor binnen de tolerantie van 2% verhoging t.o.v. de oorspronkelijke spoorbreedte niet overschrijdt: 2% voor de wagens, 4% voor de terreinvoertuigen.
  • De banden mogen niet uit het koetswerk steken.

• De banden mogen het koetswerk of de ophanging niet raken wanneer de wielen maximaal worden uitgedraaid.